تیتر خبرها

بایگانی برچسب: دلایل بررسی پیشینه تحقیق

دلايل بررسي پيشينه تحقيق

پيشينه مطالعاتي عبارت است از: شناسايي و مطالعه نقادانه پژوهشهايي كه در گذشته انجام شده است و با موضوع مورد پژوهش محقق، ارتباط موضوعي مستقيم و غيرمستقيم دارد. اصولا پژوهش، امري گروهي است نه فردي .

توضیحات بیشتر »