تیتر خبرها

بایگانی برچسب: تجزیه و تحلیل مصاحبه

روش های تجزيه و تحليل مصاحبه

به‌كارگيري مصاحبه به منظور دستيابي به نتايجي كه از قابليت اعتماد مناسبي برخوردار باشد، نيازمند آشنايي با روش‌هاي انجام مصاحبه و داشتن مهارت در تجزيه و تحليل داده‌هاي به‌دست‌آمده از اين طريق است. مقالة حاضر به معرفي روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌هاي مصاحبه شامل تحليل كمّي، ساختاري و تفسيري پرداخته است

توضیحات بیشتر »