تیتر خبرها

بایگانی برچسب: بررسی موردی

چگونه تحقیق موردی را ارزیابی کنیم؟(بخش اول)

مانند همه روش های تحقیق کیفی، ارزیابی تحقیق بررسی موردی به روش مناسب بسیار مهم است. به عبارت دیگر ارزیابی تحقیق بررسی موردی بر اساس اصول بنیادی آن مهم است و این ارزیابی نباید بر اساس فرضیه ها و مبانی روش تحقیق های دیگر انجام شود. ارزیابی تحقیق موردی بر …

توضیحات بیشتر »