نرم افزار لیزرل

نرم افزار لیزرل ( lisrel ) یک محصول نرم افزاریست که به منظور برآورد و آزمون مدل های معادلات ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی نرم افزار علمی (SSI) به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کواریانس بین متغیر های اندازه گیری شده، می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغبر های مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و همچنین تحلیل مسیر ( مدل یابی علی با متغیر های مکنون ) استفاده کرد. 

هم اکنون می توانید ورژن 8.80 این نرم افزار را به صورت فول ورژن و رایگان از سایت تحلیل آماری ایران دانلود نمایید.

لینک دانلود برای اعضای قابل مشاهده است( تنها با درج ایمیل خود در این سایت عضو شده و مزایای مختلف دیگر سایت مثل تخفیف کارگاه های مختلف برخوردار باشید)

پسورد: analysisacademy.ir