• 3809
  • 3807

    آکادمی تجزیه و تحلیل آماری ایران

  • 5266
  • 5452
  • 5522
بیشتر بخوانید

مقاله علمی پژوهشی و انواع آن

مقاله علمی پژوهشی و انواع آن مقالات علمی و پژوهشی با محوریت بر ارائه گزارش یافته‌های مفهومی و میدانی یک پژوهش است. یافته‌های مفهومی، حاصل تحلیل‌های پژوهشگر از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و داده های کتاب خانه ای هستند. یافته‌های میدانی حاصل تحلیل‌های پژوهشگر از داده‌هایی هستند که به صورت عملیات میدانی از آزمایش ها، دیدگاه‌ها، […]

بیشتر بخوانید

 کارگاههای دی ماه آکادمی

عنوان: دوره ویژه پنج روزه مقدماتی تا پیشرفته Spss با رویکرد نگارش مقالات دوره های اس پی اس اس، لیزرل، ایموس و اسمارت پی ال اس  و مکس کیو دی آکادمی تحلیل آماری ایران ۱- دوره آموزشی  جامع  پنج روزه تحلیل کمی با نرم افزار Spss ۲- دوره آموزشی جامع  دو روزه تحلیل کمی نرم افزار […]

بیشتر بخوانید

نحوه نوشتن سوالات و فرضیات در تحقیق آمیخته

نحوه نوشتن سوالات و فرضیات در تحقیق آمیخته یکی از چالش های اساسی در تحقیق با رویکرد آمیخته، چالش های نوشتن سوالات یا فرضیات پژوهش در پروپزال تحقیق آمیخته است. زیرا به عقیده لینکن و گوبا منبع و راهنمای مشخصی برای این کار وجود ندارد. غالبا در پژوهش ترکیبی یا آمیخته، محققین تلاش می کنند […]

بیشتر بخوانید

تحلیل مولفه های اصلی (PCA)

تحلیل مولفه های اصلی (PCA) در تحلیل عاملی بعد از بدست آوردن ماتریس همبستگی، ابتدا باید مشخص کنیم که کدام مدل عاملی را برای تحلیل عاملی استفاده خواهیم کرد. از نظر مدل عاملی، تحلیل عاملی را می توان به دو رویکرد متفاوت تقسیم بندی کرد. تحلیل مولفه های اصلی( Principal Components Analysis=PCA) تحلیل عامل های […]

بیشتر بخوانید

آزمون کفایت نمونه گیری

آزمون کفایت نمونه گیری کیزر-میر-اولکین که با علامت اختصاری KMO مشخص شده اولین هدف تحلیل عاملی را برآورد می کند. یعنی این آزمون مشخص می کند که آیا واریانس متغییرهای تحقیق تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهانی و اساسی هست یا خیر؟ به عبارتی، آیا می توان گفت که واریانس مجموعه متغییرها ناشی […]

بیشتر بخوانید

اسکنرهای الکترونیکی در تحقیقات بازاریابی

یکی دیگر از منابع صنفی برای داده های ثانویه اسکنرهای الکترونیکی است. سه نوع عمده از اسکنرهای الکترونیکی عبارتند از: ۱-داده های پیگیری حجم فروش: داده هایی است که به صورت یکنواخت و مستمر از دستگاه های الکترونیکی ای که در صندوق سوپرمارکت ها و فروشگاه ها نصب شده است، جمع آوری می شود. این […]

بیشتر بخوانید

روش نقد پایان نامه و رساله های علمی

روش نقد پایان نامه و رساله های علمی تا زمانی که پژوهشگر نداند درباره یک موضوع «چه چیزهایی می‌توان پرسید؟» و این موضوع را «چگونه و با چه شیوه‌هایی می‌توان پژوهش کرد؟»، رصد شکاف دانشی موجود در پژوهش‌ها و طرح ادعای پژوهش دال بر ناکافی بودن دانش موجود و بیان علمی و منطقی مسئله تقریبا غیرممکن […]