بیشتر بخوانید

رسم نمودار ستونی سه بعدی در spss

رسم نمودار ستونی سه بعدی در spss محققین در بخش انجام آمار توصیفی پروژه های علمی خود به بررسی ویژگی های توصیفی نمونه آماری خود می پردازند و همانطور که در دوره های جامع spss آکادمی تحلیل آماری ایران بیان شد باید برای متغیر های کیفی(اسمی و رتبه ای) و کمی(فاصلهای/نسبی) به خلاصه سازی داده […]

بیشتر بخوانید

مطالعات اولیه و ثانویه

مطالعات اولیه و ثانویه در یک تقسیم بندی مطالعات پژوهشی، آنها را به دو دسته مطالعات پژوهشی اولیه و ثانویه تقسیم بندی می نمایند. علت این نامگذاری نیز به ماهیت داده های مورد استفاده در این مطالعات باز می گردد. بدیهی است در مطالعات اولیه، منشا اولیه داده های مورد استفاده، به خود محقق/محققین همان […]

بیشتر بخوانید

دوره آموزشی پنج روزه مقدمانی تا پیشرفته SPSS

کارگاه آموزشی: کارگاه آموزشی پنج روزه  مقدمانی تا پیشرفته SPSS"با رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها" با اعطای گواهی نامه بین المللی از ایتالیا  زمان: ۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۱۹ اسفندماه ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۱:۳۰  هزینه ثبت نام شرکت کنندگان دانشجویی 500هزار تومان هزینه ثبت نام آزاد ۵۵۰ هزار تومان مدرس:دکتر محسن مرادی محل تشکیل:آکادمی تحلیل آماری ایران […]

بیشتر بخوانید

دوره آموزشی جامع دو روزه فراتحلیل با نرم افزار CMA2

کارگاه آموزشی:  کارگاه آموزشی دو روزه  فراتحلیل با نرم افزار CMA2و  رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها" با اعطای گواهی نامه بین المللی از ایتالیا  زمان: پنجشنبه و جمعه ۱۰،۱۱ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۱:۳۰  هزینه ثبت نام شرکت کنندگان دانشجویی 300هزار تومان هزینه ثبت نام آزاد ۳۵۰ هزار تومان مدرس:دکتر محسن […]

بیشتر بخوانید

دوره آموزشی چهارروزه تحلیل کیفی با نرم افزار مکس کیو دی ای(Maxqda) در هفته آتی

کارگاه آموزشی :  کارگاه آموزشی جامع چهارروزه تحلیل کیفی با نرم افزار مکس کیو دی ای Maxqda و "رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها" با اعطای گواهی نامه بین المللی از ایتالیا  زمان:سه شنبه، چهارشنبه،پنجشنبه و جمعه هفته آتی برابر با ۱،۲،۳،۴ اسفندماه ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۱:۳۰  هزینه ثبت نام شرکت کنندگان دانشجویی ۵۰۰ […]

بیشتر بخوانید

شبکه عصبی چیست؟

عبارت شبکه عصبی برای خانواده گسترده از مدلها به کار می رود که به وسیله ی فضای وسیع پارامترها و ساختاری انعطاف پذیر و برگرفته از عملکرد مغز انسان توصیف می شود. هر چه این خانواده بزرگ تر شد، بیشتر مدلهای جدید برای کاربردهای خارج از زیست شناسی افزایش یافت اگرچه بسیاری از عبارات و […]

بیشتر بخوانید

خصوصیات اصلی مدل سازی معادلات ساختاری با pls

خصوصیات اصلی مدل سازی معادلات ساختاری با pls محققین عزیز آکادمی تحلیل آماری باید توجه نمایند که برای انتخاب مدل سازی معادلات ساختاری با pls، نکاتی وجود دارد در بخش ویژگی های داده ها، مشخصات مدل ها، روش تخمین حداقل مربعات جزئئ و ارزیابی مدل ها وجود دارد که به دقت باید رعایت شوند. مجله […]